glemtekriserGUS - Velkommen til vår blogg! Vi er tre jenter som går i 10. klasse på GUS. Vårt mål er å fordmidle kunnskap om sykdommen fistler til alle mennesker, for alle kan gjøre en forskjell. Husk at: færre dør når flere vet!
Forside Add meg Om meg Kontakt

SpørreundersøkelseVi var interessert i å finne ut hvor mange som faktisk hadde hørt om fistler. Tirsdag 13. November dro vi til Spar på Lone og spurte 50 personer fra 15-70 år om de hadde hørt om fistler. 6 personer hadde hørt om det før, mens 44 personer hadde aldri hørt om det. Det forteller litt om hvorfor det er en glemt krise. Vi forklarte hva fistler var til personene som ikke hadde hørt om det før. De fleste som fikk høre om krisen synes det var forferdelig og var glad vi informerte de om dette. 

Her var resultatene: 

 

   
 • Den demokratiske republikken Kongo  Et av utviklingslandene i Afrika er Den demokratiske republikken Kongo. Her får mange kvinner fistler hvert eneste år og har en stor mangel på pengestøtte. Her kommer litt informasjon av Den demokratiske republikk Kongo:

  Dr Kongo er en forkortelse for Den demokratiske republikken Kongo og er Afrikas tredje største land samtidig som verdens 11. største stat. Dr Kongo var en belgisk koloni før landet ble en selvstendig republikk 30. juni 1960. Republikkens nasjonaldag er derfor 30. juni. Religionen i DR Kongo er katolsk og protestantisk kristendom. Det offisielle språket i Kongo er Fransk og hovedstaden er Kinshasa. DR Kongo er et av Afrikas største, rikeste og mest sentralt beliggende land, med tilgang til havet og grenser til ni land. DR Kongo har mange flyktninger fra nabolandene, FN hadde oversikt over at DR Kongo hadde 270 000 flyktninger i 2006 og de fleste var fra Angola, og i tillegg lever antakelig flere titusen av flyktninger i jungelen, uten kontakt med FN eller andre hjelpeorganisasjoner.

  Viktige eksportvarer i DR Kongo er kobber, diamanter, råolje, kaffe og gummi. Noen viktige handelspartnere er Belgia, Sør-Afrika, USA, Frankrike og Tyskland.  Krigen som herjet i DR Kongo ble slutt i 2003 men når den pågikk ble det gjort mange forsøk på å få til en fredsavtale for DR- Kongo før regjeringen og de ulike opprørsgruppene undertegnet den såkalte lusaka-avtalen i 1999, men dette ble de ikke med på. I krigen brukte mennene voldtekt som våpen mot kvinnene, og derfor fikk de dette store problemet som er rammet kvinnene, nettopp fistler, så fistler har blitt videreført fra krigen.

  Her er det merket av hvor Den demokratiske republikken Kongo ligger

  Bildet er hentet fra www.nrk.no


  Kilder:

  http://no.wikipedia.org/wiki/Den_demokratiske_republikken_Kongo

  http://www.globalis.no/Land/Kongo-den-demokratiske-republikk

  http://www.verdensland.no/land.php?id=56

 • Fistel; en leges første møte  Cathrine Reimers er en Norsk lege fra Leger Uten Grenser. Hun forteller om sitt oppdrag i Kongo i 2004 og 2005, hvor hun fikk sitt første møte med fistler. Hennes første møte gjorde et sterkt inntrykk på henne. Hun er i dag veldig fokusert på å få fistler ut i media slik at folk kan gjøre en forskjell. 

  Del gjerne innlegget videre og hjelp oss med å bringe dette videre - fordi ferre dør når flere vet! 

   

   

  Videoen er hentet fra: http://www.nrk.no/video/utstott_fordi_de_lukter_vondt/5111ABFD167BC40A/

 • Fistulas destroys two million lives  The English version:

  Fistulas are big wounds/holes that occur in a woman's pelvic. Fistulas occur if a woman goes through a hard and difficult birth without necessary medical assistance. Fistulas also occurs if young girls are pregnant but haven't yet developed their entire body when they are about to give a birth. The consequences of this leads to no control of feces and urine. This can lead to infections, kidney disease, and maybe death.

   

  This pictures is taken from: www.nrk.no


  The forgotten crisis

  At least two million women in the world are struggling with fistulas. 50.000 to 100.000 women get fistulas every single year. A fistula occurs when a woman is pregnant and about to give a birth without getting help from a midwife or a doctor. Another reason for why a fistula occurs is if there's a war between two parts, the opponents may want to ruin the women to the other part by using sexual assult. That is why many reasons for fistulas in poor countries are sexual assult.

  A fistula is a hole between the vagina and rectum and/or between the vagina and the urethra. This leads to a terrible pain, infection, bleeding, involuntary leakage of urine and/or feces and maybe kidney disease. The kidney disease will unfortunately maybe lead to death. Some women can also ruin their nerves and lose their ability to walk.

  Women are often ostracized from society and abandoned by their families when fistulas affect them. They are often called "destroyed women" or '"women who no longer are women".  This leads to that the affected woman eat and drink as little as possible to prevent the leaking. By eating and drinking too little, they get weak and dehydrated.

  The reason why this is a crisis is because a woman who gives birth doesn't receive the medical help that they need. In developing countries, it's hard to get help by health care because they don't have enough money. When women don't get the opportunity to get help during the birth, it can last for several days and be a terrible experience. Without the possibility of a cesarean delivery, the woman can die. If the woman survives the birth, she risks getting fistula. The fistula occurs when the baby's head pushes too long against the soft tissue in the women pelvic without getting out. The blood supply in the tissue stops and dies. This is where the hole occurs and the woman loses from here the control of her urine and feces. The baby is very often born as dead, which gives more suffering to the woman.

   

  Issues: How can we reduce the crisis?

  This big crisis gets too little attention because it as often affects only women in the developing countries with difficulties and few opportunities for healthcare.  Remember, if you care, then you can make a difference. A surgery can last for about 30 minutes to 4 hour, so it takes a short time to solve the problem. The negative thing is that the surgery is very expensive. A surgery costs $450 and mostly of them can't afford that. Therefore can people who live in rich countries raise money for charity.

  Doctors without borders treats fistulas in the areas of: The Central African Republic, Congo, Burundi, Tsjad and Nigeria. Doctors without borders do also provide obstetrics in 30 different countries. They have helped 200 000 births included cesarean.

  Doctors without borders motto is: We're always there to save lives when there is a big need, no matter who, no matter when, no matter why.

  Would you like to give a donation? Check out this site:

   https://www.doctorswithoutborders.org/donate/onetime.cfm?&__utma=121179421.16705311797235000.1352662884.1352662884.1352662884.1&__utmb=121179421.10.10.1352662884&__utmc=121179421&__utmx=-&__utmz=121179421.1352662884.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=doctors%20without%20borders&__utmv=-&__utmk=144904628

   


   

  This picture is taken from: www.theforgottenones.blogg.no/

   

  Sources: 

  http://legerutengrenser.no/Glemte-kriser/Lista/Fistler-oedelegger-livet-til-to-millioner-kvinner

  http://snl.no/fistel

  http://no.wikipedia.org/wiki/Fistel 

  http://www.tv2.no/

 • Fistler ødelegger livet til to millioner kvinner  Fistler også kalt fistula er store sår/hull som oppstår i kvinnens underliv. Årsakene til fistler er at kvinner ligger i dagesvis i fødsel uten å få den hjelpen de trenger og/eller at unge jenter som skal føde ikke har ferdigutviklet kropp og bekkenmål. Følgene av dette kan være at de mister kontrollen til å styre avføring og urin. Dette kan føre til infeksjoner og nyresykdom, og i verste fall døden.
  Bildet er hentet fra www.tv2.no

  Den glemte krisen

  Minst to millioner kvinner i verden sliter med fistler, og mellom 50.000 og 100.000 nye kvinner får fistler hvert eneste år. En fistel oppstår når kvinner er gravid og skal føde, men får ikke hjelpen de trenger fra en jordmor eller lege. Det kan også skje at det er krig i landet, og motstanderne ønsker å ødelegge kvinnene til motparten. Derfor er mange av grunnene til fistler i utviklingsland voldtekt.

  Det som skjer er at kvinnen får et hull mellom skjeden og endetarmen og/eller mellom skjeden og urinrøret. Dette medfører store smerter, infeksjoner, blødninger, en ufrivillig lekkasje av urin og/eller avføring og en nyresykdom som fører til død. Rammede kvinner kan også få skader på nerver i beina som forårsaker at de ikke lenger klarer å gå

  Ofte blir kvinner utstøtt fra samfunnet og forlatt av sine menn og familier når dette oppstår. De blir ofte kalt "ødelagte kvinner", eller "kvinner som ikke lenger er kvinner". I verste fall kan noen kvinner ta selvmord fordi de ikke finner en annen utvei. For å håndtere situasjonen på best mulig måte, spiser og drikker kvinnen så lite så mulig for å unngå store lekkasjer. Dette medfører igjen til at de blir dehydrerte.

  Grunnen til at dette er en krise er at gravide kvinner som er i ferd med å føde ikke får utstyret eller hjelpen de trenger fra en lege/jordmor. I utviklingsland er det veldig vanskelig å få tak i det nødvendige utstyret og helsetjenester nettopp på grunn av store økonomiske problemer. Når kvinnen ikke får muligheter til å få hjelp, kan fødselen ofte vare over flere dager og være en forferdelig opplevelse.  Uten muligheten for å ta keisersnitt, kan kvinnen dø. Om kvinnen overlever fødselen, risikerer hun å få fistel. Skaden oppstår først og fremst når babyens hode presses for lenge mot bløtvevet i kvinnens bekken. Dette medfører at blodtilførselen i vevet blir stoppet opp og vevet dør. Hullet oppstår og kvinnen mister fra nå av kontrollen over urin og avføring. Det hender ofte at barnet er dødfødt, dette gir såklart enda mer lidelse til mor.

  Problemstilling: Hvordan kan krisen forminskes?

  Krisen får for lite oppmerksomhet nettopp fordi den rammer kvinner i utviklingsland med vanskeligheter og små muligheter til helsetjenester. Om vi sprer informasjon og gir krisen mer oppmerksomhet vil sosiale medier sette dette i større fokus og gir dem pengene de trenger til helsetjenester. Husk at visst du bryr deg, kan du gjøre en stor forskjell ved å hjelpe kvinner som sliter med fistler. Det er så lite som skal til for at kvinner som har fistler skal få den behandlingen de trenger. En operasjon kan vare fra en 30 minutter til 4 timer. Men prisen på en operasjonen er ikke billig, den kan koste opp til 450 dollar. Noe som de fleste kvinnene ikke har råd til. Derfor kan vi som lever i rike land sammen samle inn penger til denne organisasjonen.

  Leger Uten Grenser behandler fistler i områdene: Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikk Kongo, Burundi, Tsjad og Nigeria. I tillegg til disse gir Leger Uten Grenser fødselshjelp i over 30 land. De har vært tilstede og hjulpet til under 200.000 fødsler, inkludert keisersnitt. Deres motto er: Vi er der for å redde liv når nøden er størst; uansett hvem, uansett når, uansett hvorfor.

  Har du lyst å bidra med pengestøtte? Sjekk ut denne siden: http://legerutengrenser.no/Stoett-oss/Bli-fast-giver

  Færre dør, når flere vet


   

  Bildet er hentet fra www.legerutengrenser.no
   

   

  Kilder:

   

  http://legerutengrenser.no/Glemte-kriser/Lista/Fistler-oedelegger-livet-til-to-millioner-kvinner

   http://snl.no/fistel

   http://no.wikipedia.org/wiki/Fistel 

   http://www.tv2.no/

   

 • Besøk av logistiker Stine Ness  Mandag 5. november fikk vår skole; Garnes Ungdomskole besøk av feltarbeider og logistiker Stine Ness. Ness fortalte oss masse om de ti forskjellige krisene hun og kollegaene arbeider med, og hvor ille dette har utbredt seg. Hun fortalte historier fra da hun reiste som feltarbeider og besøkte disse strøkene. Ness forteller at det er en sterk opplevelse å reise dit hvor det er et helt annet miljø og en helt annen kultur fra det vi er vant til. Stine Ness har reist til Liberia, Haiti og Libya i Afrika i løpet av perioden 2009-2011. Det første oppdraget varte i hele 9 måneder. På reisen hadde hun opplevd alt fra å se ødelagte krigssoner til å være med på å redde liv.  Bildet av Stine Ness er tatt fra www.tb.no

  Det var mange sterke historier, videoer og bilder Ness ville dele med oss fra hennes opplevelser. Jeg tror mange fikk sterke inntrykk og fikk tenke over noe de ikke hadde tenkt på før. Bare med tanken på at vi lever i Norge, er ubeskrivelig fra de som bor i utviklingsland. Vi har vann, vi har masse penger, hus å bo i og vi kan gå fredelig ute på gaten og slippe å kjøre i bil med skuddsikre glass. Mange aner ikke hvor heldige vi er som eier dette. Dette er virkelig noe å tenke på!

  Kunne du tenke deg å jobbe som feltarbeider slik som Stine?

  Finn ut mer her: http://www.legerutengrenser.no/Jobb-for-oss

  Vi setter stor pris på kommentarer og om dere ønsker dele innlegg!

 • De glemte krisene  Glemte kriser er et prosjekt som arrangeres av Leger uten grenser. Vi har fått i oppgave om å skrive og informere om en av de ti krisene Leger uten grenser har nevnt bør settes i fokus. Prosjektet går ut på at de glemte krisene som foregår i fattige strøk skal settes mer i fokus. Sosiale medier velger å ikke vise dette på tv-skjermen eller å publisere dette i avisene på grunn av at de tror temaet ikke vil dra lesere.Vi mener tvert i mot. Det er så mye vi ikke vet og så mye vi må vite som skjer andre steder i verden. Det kan være lett for oss å ikke tenke på det, men de som har det slik kan ikke forestille seg et liv i paradis med uendelige muligheter slik som vi i dag eier. Disse glemte krisene er livsviktige. Om vi hadde satt det i større fokus, vet flere og kan flere hjelpe til og samtidig gjøre en stor forskjell sammen. Fordi: Færre dør, når flere vet.

  De ti krisene Leger uten grenser jobber for å sette i fokus er:

  1. Livsfarlig voldsspiral i Papua Ny-Guinea

  Halvparten av kvinnene i landet er blitt utsatt for seksualisert vold , og må leve med de psykiske og fysiske skadene. Mangelen på helsetjenester gjør situasjonen uholdbar.

  2. Meslinger dreper 15 barn hver time

  Sykdommen er en av de ledende årsakene til dødsfall blant små barn, selv om det finnes en trygg og billig vaksine.

  3. Tsjad: 1 av 15 kvinner dør i fødsel

  Tusen ganger flere kvinner dør i fødsel i Tsjad enn i Norge hvert år.

  4. Kronisk krise i Den sentralafrikanske republikk

  Befolkningen er rammet av en permanent medisinsk krise, epedemier og mangel på helsetjeneste. Forventet levealder er 48 år.

  5. Fistler ødelegger livet til to millioner kvinner

  Fistler oppstår når kvinnen har en lang og vanskelig fødsel uten hjelp fra lege eller jordmor. Kvinnen får et hull mellom skjeden og endetarmen, eller mellom skjeden og urinrøret. Noen ganger begge deler. dette fører til ufrivillig lekkasje av urin og/eller avføring.

  6. Myanmar: Medisinmangel dreper over 15.000 hivpositive hvert år

  En dose hivmedisin koster bare seks kroner. Likevel går tre av fire uten den livereddende medisinen.

  7. Chagas sykdom rammer over åtte millioner mennesker

  Mennesker i Latin-Amerika og som bår i leire og stråhus kan bli bitt av insekter og smittet av Chagas. Forskere bruker ikke penger på forskning på medisin til denne sykdommen, fordi den nesten bare rammer fattige.

  8. Millioner mangler helsetjenester i slummen

  Smittsomme sykdommer, vold og underernærning. Over 800 millioner mennesker lever i dag i slummen. Det tilsvarer hvert tiende menneske. Og siden år 2000 har dette taller økt med 55 millioner.

  9. Tuberkulose dreper 130.000 barn hvert år

  I Norge er ikke tuberkulose en sykdom vi lenger frykter. Men i fattige land dør fortsatt barn av denne sykdommen fordi tester og medisiner er utenfor rekkevidde.

  10. Over 1,4 millioner mennesker er på flukt i Øst-Kongo

  Tortur, vold og væpnede angrep er en del av hverdagen til sivilbefolkningen i øst i Den demokratiske republikken Kongo. Over 1,4 millioner mennesker er drevet på flukt i sitt eget land.

   

  Dette kun et fåtall av krisene som finner sted i fattige utviklingsland
  Bildet er hentet fra dagbladet.no. Her hjelper en lege fra Leger uten grenser en foreldreløs gutt fra Sudan.

  Kildeside med mere informasjon: http://www.legerutengrenser.no/Glemte-kriser. Her kan du blant annet lese mer utdypende om hver og en krise, ta quiz, se filmer og skrive under på at DU ønsker at de glemte krisene skal få mer oppmerksomhet i media. 

  Vi setter stor pris på tilbakemeldinger!

 • Velkommen til min blogg!  Dette er den første posten på min nye blogg ;)

 • Les mer i arkivet November 2012
  Fistler

  Fistler

  Velkommen til vår blogg! Vi er tre jenter som går i 10. klasse på GUS. Vårt mål er å fordmidle kunnskap om sykdommen fistler til alle mennesker, for alle kan gjøre en forskjell. Husk at: færre dør når flere vet! Spørsmål eller sponsing hendvendes til: k_v_97@hotmail.com

  Kategorier


  Blogg

  Arkiv


  November 2012

  Siste innlegg


  Spørreundersøkelse Den demokratiske republikken Kongo Fistel; en leges første møte Fistulas destroys two million lives Fistler ødelegger livet til to millioner kvinner Besøk av logistiker Stine Ness De glemte krisene Velkommen til min blogg!

  Lenker


  blogg.no Få din egen blogg!

  Design


  Ina Anjuta

  Annonse  hits